บริษัท เค.เจ.ซี แพคกิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ : เลขที่ 516/5 ถ.เทศบาลพัฒนา ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0205556010623
โทรศัพท์ : 081-8631719, 089-7488038
แฟกซ์ : 038-444876, 038-119347
อีเมล์ : kjc_packing@hotmail.co.th

K.J.C.PACKING CO.,LTD (Head Office)

Address : 516/5 ST.TESABARNPATTANA T.BANBUENG A.BANBUENG CHONBURI PROVINCE 20170
TAX ID : 0205556010623
Telephone : 081-8631719, 089-7488038
Fax : 038-444876, 038-119347
E-Mail : kjc_packing@hotmail.co.th