วิสัยทัศน์ – เราจะเป็นผู้ผลิตแพ็คเก็ตจิ้งจากกระดาษที่มีคุณภาพเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า